Tempo L 16 - високий рівень точності висіву соняшнику

15:15 | ПроАгро Груп

Кожна насінина соняшника має різну форму і величину, що ускладнює роботу сівалок точного висіву. У більшості сівалок, насіння вільно падає по сім’япроводу у ґрунт. Уразі збільшення швидкості руху зростає вібрація і точність розподілу насіння в рядку значно погіршується, збільшується кількість пропусків та двійників.

Проте, у сівалці Tempo Vaederstad насінина рухається під дією надлишкового тиску повітря. Насіння переміщується швидше, час руху менший, за рахунок цього насінина потрапляє в ґрунт з більшою точністю. Тому вібрації і специфічна форма насіння не впливають на якість сівби. Що і було підтверджено 2017 року в господарстві ТОВ "Вест АгроГруп".

Незважаючи на складну конфігурацію поля, сівалка Tempo L 16 за 24 години роботи виконала сівбу соняшника на 479,73 га за середньої швидкості руху 20,8 км/год, питомі витрати пального становили 2,8 л/га.

Показники проведеної сівби дослідили спеціалісти Українського науково-дослідного інституту (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). Дослідження продемонструвало високий рівень якості висіву за заданої норми 68 тис. шт./га. Середній інтервал між насінинами в рядку - 19,31 см, процент варіації інтервалів - 13,1%.

Отримані показники підтверджують, що точний висів соняшнику для сівалки Tempo L 16 Vaederstad - легке завдання, як і сівба інших технічних культур.