Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об"єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи. Крім того, КВЕД призначена забезпечувати:

  • статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;
  • проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків - рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці "витрати-випуск");
  • зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.
- пояснення до секції С
10-12. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
- пояснення до розділів 10-12
13-18. Текстильне виробництво, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, поліграфія, тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
- пояснення до розділів 13-18
19-23. Нафтоперероблення, хімічна промисловість, виробництво фармацевтичних препаратів, гуми та пластмас, неметалевих виробів, виробів з бетону та каменю
- пояснення до розділів 19-23
24-25. Металургія та виготовлення виробів з металів
- пояснення до розділів 24-25
26-30. Виробництво комп"ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устатковання, машин і устатковання для сільського та лісового господарства, транспортних засобів
- пояснення до розділів 26-30
31-33. Виробництво меблів, виробництво і ремонт іншої продукції, машин і устаткування
- пояснення до розділів 31-33