Номенклатура продукції рибальства й аквакультури (НПРА) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики рибного господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у розділі 03 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010).

НПРА призначена для використання органами державної статистики при складанні форм державних статистичних спостережень з питань статистики рибного господарства, проведенні переписів у сільському та рибному господарстві, а також зборі, розробці, здійсненні економіко-статистичного аналізу та поширенні інформації щодо виробництва, реалізації, використання продукції рибальства та аквакультури (рибництва) на макроекономічному, регіональному, галузевому рівнях.