Статистична класифікація продукції (СКП) є центральною статистичною класифікацією. Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції (товарів або послуг), яка була отримана в результаті здійснення усіх видів видів економічної діяльності. Основним призначенням СКП є забезпечення:

  • гармонізації з модельною Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (СРА-2008);
  • статистичного обліку підприємств і організацій за видами продукції (товарів або послуг);
  • проведення статистичних обстежень і аналізу статистичної інформації на макрорівні;
  • зіставлення національної статистичної інформації з інформацією Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату), ООН, статистичних служб окремих країн.

СКП також є корисною для визначення видів економічної діяльності.

10. Продукти харчові
11. Напої
12. Вироби тютюнові
13. Текстиль
14. Одяг
15. Шкіра, вироби зі шкіри та інших матеріалів
16. Деревина та вироби з деревини та корка, крім меблів; вироби з соломки та матеріалів рослинних для плетіння
17. Папір та вироби з паперу
18. Послуги з друкування та тиражування записаної інформації
19. Кокс і продукти нафтоперероблення
20. Речовини хімічні та продукти хімічні
21. Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні
22. Вироби гумові та пластмасові
23. Продукція мінеральна неметалева інша
24. Метали основні
25. Вироби металеві готові, крім машин і устатковання
26. Комп’ютери, вироби електронні та оптичні
27. Устатковання електричне
28. Машини та устатковання, н.в.і.у.
29. Засоби автотранспортні, причепи та напівпричепи
30. Засоби транспортні інші
31. Меблі
32. Продукція промислова інша
33. Послуги з ремонту та монтажу машин і устатковання