Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики сільського господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у групах 01.1–01.4, 01.6 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД–2010).

При розробці НПСГ було враховано перелік продукції, яка передбачена Програмою всесвітнього сільськогосподарського перепису 2010 року Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).